Nästan alla som flyttar in i ett nybyggt hus funderar på hur de bäst ska kunna skydda sitt hus. För de flesta handlar det om att finna rätt mix av: grannsamverkan, larm och en försäkring som täcker både skador eller förlust.
Att ta på sig tjuvens glasögon är något vi vill råda alla husägare till då de flyttar till hus, säger Jan-Peter Alm, säkerhetsinformatör på Svenska Stöldskyddsföreningen då vi ringer upp för att ta reda på de bästa säkerhetstipsen för den nyblivne husägaren.

Husets svaga punkter
På alla hus finns det så kallade svaga punkter, dessa utgörs av de vägar tjuven väljer att ta sig in i huset. Och här är det framförallt fönster och fönsterdörrar som märker ut sig. Statistiken visar att uppemot 85 procent av alla inbrottstjuvar tar sig in just genom dessa vägar.
Målet här är därför att försvåra möjligheten att ta sig in.

Godkända lås
Att välja ett godkänt lås är idag en självklarhet och något som ingår i alla husleverantörers standard. Men lika viktigt att tänka på som att ha ett godkänt lås är att dörren även ska ha ett lås som om du låser det utifrån inte ska gå att öppna inifrån. Detta för att inte någon obehörig bara ska kunna promenera ut med dina tillhörigheter.
Och skulle du flytta in i ett hus där någon bott tidigare är investeringen i ett nytt lås en absolut självklarhet. Köp alltid ditt lås från en firma som är ansluten till Sveriges Låssmedernas Riksförbund.

Grannsamverkan
För två år sedan tog BRÅ, Brottsförebyggande Rådet, fram en undersökning som visade att inbrotten minskade med 26 procent i de områden där man hade upprättat Grannsamverkan. Detta är något som har lett till att allt fler idag engagerar sina grannar för att öka säkerheten.

Larm
Det första valet ni kommer att ställas inför då ni bestämt er för att skaffa ett larm är om ni enbart ska köpa själva larmprodukten eller om ni ska teckna en larmtjänst. Det första alternativet är självfallet billigare då man kopplar larmsignalen till er egen mobil. Det andra alternativet tecknar ett trygghetsabonnemang med ett larmföretag.
Det innebär att ni egentligen inte betalar för produkten utan istället för själva tjänsten.
Tips – Så skyddar du ditt hus
Det finns goda skäl att så långt som möjligt förhindra inbrott. Förutom att investera i säkerhetsprodukter så finns det mycket man kan göra för att minska riskerna för inbrott. Kostnaderna är små jämfört med de konsekvenser ett dåligt inbrottsskydd kan innebära.

 1. Grannsamverkan – den grundläggande tanken för att förhindra inbrott i bostäder är att vi tillsammans ser om varandras hus.
 2. Certifierade lås – montera på entrédörren komplett med borrskyddsplatta samt montera på alla fönster som nås från marken, särskilt där tjuven kan arbeta utan större risk att bli upptäckt.
 3. Lås på altandörrar – helst en säkerhetspanjolett med hakregel och låsbart handtag.
 4. Bakkantsäkring – bör finnas på alla utåtgående dörrar för att förhindra uppbrytning.
 5. Inbrottslarm – är avskräckande.
 6. Säkerhetsprodukter – kräver bra installatörer. En tumregel är att anlita auktoriserade lås-smeder för det mekaniska skyddet och certifierade anläggarfirmor för inbrottslarm.
 7. Trädgårdsredskap – förvara i låst förråd så att tjuven inte kan använda dem för att krossa dina, eller grannens fönster.
 8. Märk och registrera – stöldbegärliga värdeföremål. Märkta föremål är mindre attraktiva för tjuven eftersom de är svårare att avyttra.
 9. Nyckelbricka – se till att dina nycklar inte går att härleda till din bostad, använd SSF Nyckelbrickan.
 10. Ljus och ljus – ställ in en timer för att få huset att se bebott ut när du är bortrest.
 11. Utomhusbelysning – med rörelsevakt vid entré- och altandörrar.
 12. Städa inte – så förtvivlat innan du åker bort. Lämna gärna ett par träskor, en vattenslang och lite barnleksaker i trädgården så att huset ser bebott ut.
 13. Fönsterluckor – hindrar insyn och försvårar inbrott i både villan och fritidshuset.
 14. Värdeföremål – förvaras i bankfack tjuven är i första hand ute efter kontanter och sådant som snabbt går att omsätta i pengar; smycken, datorer, kameror och vapen.
 15. Säkerhetsprodukter – köper du inte av någon som bara dyker upp vid dörren. Du vet ingenting om säljaren.
 16. Lås dörrarna – även när du är hemma. Då hindrar du smygtjuven.
 17. Göm nycklar – aldrig i närheten av huset. Tjuven vet var han ska leta!Källa: Svenska stöldskyddsföreningen